Το ανοιγόμενο πλαίσιο από PVC παράγεται από σκληρό PVC πάχους 3mm με αεροθαλάμους για καλύτερη θερμομόνωση και ελαχιστοποίηση του φαινομένου της υγροποίησης. Περιμετρικά διαθέτει ενσωματομένο ελαστικό παρέμβυσμα που προσφέρει πλήρη στεγάνωση.  Η διατομή του είναι μελετημένη ώστε να “αγκαλιάζει” τη βάση της κουπόλας. Παραδίδεται με ανοξείδωτους μεντεσέδες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…