Εσωτερικό συρόμενο – πτυσσόμενο σκιάδιο, για τη μείωση του εισερχόμενου φωτός και της εισερχόμενης θερμότητας.
Παράγεται από πλαστικοποιημένο PVC με ανακλαστική επίστρωση.
Επιτρέπει την είσοδο στο 11% του φωτός και 12% της θερμότητας.

Διατίθεται είτε σε χειροκίνητο είτε σε ηλεκτρικό.

Το χειροκίνητο μπορεί να τοποθετηθεί είτε κάτω είτε εντός του οικοδομικού ανοίγματος. Ο χειρισμός του γίνεται με τη βοήθεια βέργας με μήκος 1.00 ή 1.50 ή 2.00 μέτρα.
Το ηλεκτρικό, τοποθετείται υποχρεωτικά στο ανώτερο δυνατό σημείο εντός του οικοδομικού ανοίγματος, καθώς παίρνει ενέργεια από ενσωματωμένο ηλιακό συλλέκτη.

Εσωτερικό πτυσσόμενο σκιάδιο

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…