ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Στέγαστρο εισόδου από κυματοειδές αυλακωτό πολυκαρβονικό