Τα πυράντοχα υαλότουβλα χρησιμοποιούνται συνήθως ως διαχωριστικά σε χώρους μαζικής συνάθροισης, σε κλιμακοστάσια ή άλλες οδούς διαφυγής ή σε τοίχους που γειτνιάζουν με άλλα κτίρια.

Η διάκριση των υαλότουβλων με βάση τη συμπεριφορά τους σε περίπτωση φωτιάς γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

α) Ακεραιότητα (integrity). Πρόκειται για το χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή έκθεσης στη φωτιά μέχρι την εμφάνιση ρωγμών και αποσταθεροποίηση του τοίχου από υαλότουβλα. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως Ε ή G. Έτσι ένα υαλότουβλο κατηγορίας Ε60 θα παραμείνει ακέραιο για τουλάχιστον 60 λεπτά.

β) Θερμική μόνωση (thermal insulation). Πρόκειται για το χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή έκθεσης στη φωτιά μέχρι θερμότητα να διαπεράσει το υαλότουβλο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανάφλεξη αντικειμένων στο χώρο που δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί φωτιά. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως F ή EW ή ΕΙ. Έτσι ένα υαλότουβλο κατηγορίας F60 θα εμποδίσει τη μετάδοση της θερμότητας για τουλάχιστον 60 λεπτά.

Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός που ορίζει τις παραπάνω προδιαγραφές είναι ο EN 1364-1

Προσοχή : εκτός από τα υαλότουβλα θα πρέπει και η δόμησή τους να γίνει σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου ο τοίχος να προσφέρει την ασφάλεια και προστασία που απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στις παρακάτω φωτογραφίες.

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων