Συνίσταται η απόσταση των τεγίδων να είναι 66cm.

Ο φέρων σκελετός μπορεί να είναι είτε μεταλλικός είτε ξύλινος.

Το φύλλο μπορεί να προεξέχει από την 1η τεγίδα (κρέμαση) μέχρι 22-25cm. Συνίσταται να μην προεξέχει πάνω από 10cm.

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση είναι 15%

Συνίσταται η τοποθέτηση να γίνεται με σειρά αντίθετη προς τη φορά του ισχυρότερου ανέμου που πνέει στην περιοχή. Δηλαδή αν ο ισχυρότερος άνεμος προέρχεται από δεξιά μας, το πρώτο φύλλο τοποθετείται στο αριστερό τμήμα της κατασκευής.

Τα φύλλα έχουν συνολικό πλάτος 104cm, αλλά λόγω της αλληλοεπικάλυψης, το ωφέλιμο πλάτος είναι 96 cm.

Τα φύλλα έχουν μήκος 307cm και 416cm και στο κεραμιδί-κόκκινο χρώμα έχουν επιπλέον μήκος 241 και 484cm, και πρέπει να επικαλύπτονται στο μήκος κατά τουλάχιστον 10cm.

Συνίσταται να μη βιδώνετε κατευθείαν τα φύλλα στον σκελετό, αλλά πρώτα να ανοίγετε τις τρύπες οι οποίες πρέπει να έχουν διάμετρο 2mm μεγαλύτερη από τη διάμετρο της βίδας λόγω των συστολο-διαστολών των φύλλων. Μη σφίγγετε πολύ τις βίδες για να μην παραμορφωθεί (βουλιάξει) το φύλλο. Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ελεύθερη συστολο-διαστολή του φύλλου.

Οι βίδες τοποθετούνται υποχρεωτικά :

  • Στην κορυφή του κυματισμού
  • στο 1ο φύλλο, σε κάθε τεγίδα, και στις 3 ελεύθερες πλευρές (κορυφή, τελείωμα κάτω, καθώς και τελείωμα στην πλαϊνή πλευρά του φύλλου. Στα ενδιάμεσα φύλλα ανά 2η ή 3η κυμάτωση.
  • Επίσης πρέπει να βιδώνουμε σε όλα τα σημεία όπου 2 φύλλα αλληλο-επικαλύπτονται οριζοντίως ή καθέτως.

Απαραίτητα εργαλεία: Δισκοπρίονο με δίσκο χωρίς δόντια ή γωνιακός τροχός με δισκάκι 1mm χωρίς δόντια για την περίπτωση που χρειαστεί να κόψουμε τα φύλλα. Δράπανο. Ηλεκτρικό βιδολόγο και κλειδιά χειρός.

Τα φύλλα τοποθετούνται από κάτω προς τα πάνω, δηλ. από την υδροροή προς τον κορφιά.
Η τοποθέτηση του πρώτου φύλλου είναι πολύ σημαντική και γι αυτό φροντίστε το πρώτο φύλλο να είναι τοποθετημένο απολύτως κάθετα (90ο) ως προς την υδρορροή και την κορυφή. Συνίσταται η χρήση νήματος για την ευθυγράμμιση των πλακών.

Το παραπάνω κείμενο είναι απλώς συμβουλές τοποθέτησης και δεν υποκαθιστά το σχεδιασμό και την επίβλεψη διπλωματούχου μηχανικού. Κάθε κατασκευή πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς  που θα σας υποδείξει διπλωματούχος μηχανικός και τους ισχύοντες όρους δόμησης των πολεοδομικών αρχών. Για την τοποθέτηση να λαμβάνετε πάντα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα προστασίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.