Αρθρωτά διαφώτιστα μεγάλου μήκους

Προκειμένου να καλυφθούν φωτιστικά ανοίγματα οροφής μεγάλου μήκους, προτείνεται η λύση των αυτοφερόμενων αρθρωτών επικαλύψεων.

Αποτελούνται από στοιχεία τυποποιημένου μήκους και πλάτους. Τα στοιχεία κατασκευάζονται με θερμική διαμόρφωση κυψελωτών πολυκαρβονικών.

Τα τυποποιημένα τεμάχια τοποθετούνται στη σειρά και μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε μήκος απαιτηθεί.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος