Οι φωτοσωλήνες παράγονται σε 6 διαφορετικές διαμέτρους αναλόγως με τον φωτισμό που θέλουμε να πετύχουμε.

Ένας τυποποιημένος φωτοσωλήνας έχει μήκος σωλήνα 625mm. Φυσικά μπορεί να προεκταθεί είτε σε ευθεία είτε υπό γωνία και να φθάσει σε όποιο μήκος θέλουμε.

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τις διαθέσιμες διαμέτρους και την απόδοση σε φως σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Προτείνεται το ελάχιστο μήκος να είναι 1,5 φορά μεγαλύτερο από τη διάμετρο, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη διάχυση του φωτός, π.χ. για διάμετρο 530mm, το μήκος του σωλήνα να είναι τουλάχιστον 795mm

Διαστάσεις φωτοσωλήνων και απόδοση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…