Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη λύση γιατί συνδυάζει καλή θερμομόνωση ( U= 1.0 W/m2K) με μεγάλη φωτιστική επιφάνεια.
Σε αντίθεση με τις βάσεις με κωνικά τοιχώματα, οι βάσεις PVC 16/00 έχουν κάθετα τοιχώματα. Αυτό σημαίνει ότι το διαφώτιστο (θόλος – πυραμίδα) έχει ίδια (ίση) διάσταση με το οικοδομικό άνοιγμα.
Για παράδειγμα, σε οικοδομικό άνοιγμα 100Χ100cm, αν χρησιμοποιηθεί βάση με κωνικά τοιχώματα (π.χ. 16/20) η ωφέλιμη φωτιστική επιφάνεια θα είναι 80Χ80cm (0,64m2) . Αν όμως χρησιμοποιηθεί βάση με κάθετα τοιχώματα (16/00) τότε η ωφέλιμη φωτιστική επιφάνεια θα είναι 100Χ100cm (1,00m2) δηλαδή θα προσφέρει 56% περισσότερο φως.

Παράγεται από PVC με κψελοειδή διατομή (με αεροθαλάμους) ώστε να εξασφαλίζεται χαμηλό βάρος, υψηλή αντοχή και καλή θερμομόνωση.
Περιμετρικά έχει πατούρα 12.5cm για να βιδωθεί.
Για λεπτομέρεις της διατομής κάντε κλικ εδώ.